<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=420604&amp;fmt=gif">

B60 Blog in Swedish: Digital Förändring - 5 Misstag du bör undvika till varje pris

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:21:15

Digital förändring är för många företag fortfarande ett relativt nytt begrepp – det kan ge en rad fördelar till företaget om den implementeras på rätt sätt.

Bara en handfull företag kommer förmodligen lyckas i sin strävan efter att förändra sin organisation. För andra kommer Digital Förändring även fortsättningsvis att vara en utmaning eftersom de ständigt fortsätter göra samma misstag vilket leder till att den digitala resan misslyckas.

Det är väl inte nödvändigt att påpeka att när digital förändring görs på fel sätt kan både företagets operationer och strategier komma i oordning, vilket i sin tur leder till stor tveksamhet hos dina anställda och minskad lust att prova på saken igen.

Här följer 5 vanliga misstag du bör undvika om du vill att ditt företag ska hantera och implementera den digitala förändringen på ett effektivt sätt.

Read More

Topics: Digital Transformation, B60 Blog in Swedish, Common Mistakes, Challenges, People

4 Steps for Digital Transformation

Posted by Anna Mielczarek on 04-Oct-2018 07:30:00

Digital Transformation is not a matter of choice, it is a matter of survival, and it’s everywhere. Every single business and organisation in every industry is shifting towards technologies in some way, and even if some of them don't realise it – this is what we call Digital Transformation.

Nowadays, storefronts of almost every retail brand are replaced with online shops, consumer services amplify their reach via web, mobile, even in virtual assistants; manufacturing goes high-tech to improve efficiency and productivity, and reduce cost. Some of more innovative companies reinvent their business and launch digitally native products, like Amazon’s Alexa.

Read More

Topics: Digital Transformation, Challenges, People, Success

Digital Transformation - Success Stories You Should Learn From

Posted by Anna Mielczarek on 21-Aug-2018 07:30:00

 

Read More

Topics: Digital Transformation, Success, People, Emerging Technology, retail, travel

Lessons From a 9 Year Old

Posted by Chris Williams on 15-Aug-2018 07:30:00

 

Read More

Topics: People, Success, Leadership, Family, Life Lessons

Digital Transformation - Key Factors to Success

Posted by Anna Mielczarek on 07-Aug-2018 07:30:00

 

Read More

Topics: Digital Transformation, Success, People, Change and Innovation, Corporate Culture