<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=420604&amp;fmt=gif">

B60 Blog in Swedish: 4 Anledningar till varför samarbete kan hjälpa dig att driva igenom digital anpassning

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 09:57:11

Många kanske inte inser det, men samarbete är en av grundstenarna till din verksamhet. Det kan vara nyckeln till framgång, ett sätt att boosta innovation och produktivitet, förbättra ditt anseende hos kunderna och i vissa fall till och med öka potentialen för investeringar.

Vid samverkan med andra kommer hela organisationen att dra nytta av det. Vi pratar om ökat engagemang hos anställda, hur vi kan behålla och locka till oss talanger, öka tillväxt och lönsamhet!

Men förutom detta är en kultur präglad av samverkan nödvändig för organisationens överlevnad.

Utvecklingen inom mobil- och digital teknik driver fram en rad nya företag intresserade av fördelarna med digital anpassning. I samband med detta glömmer många bort andra möjligheter som kunde ge lönsamhet om barriärerna för samarbete med andra brutits ner.

Read More

Topics: Digital Transformation, Corporate Culture, Leadership, B60 Blog in Swedish, Collaboration

Innovation Labs: Do They Actually Work?

Posted by Anna Mielczarek on 27-Sep-2018 07:30:00

Innovation Labs are becoming increasingly popular. Nowadays, every self-respecting organisation appears to have established an Innovation Lab in order to accelerate and manage innovation in their field. But do they actually work? Do they help to explore new technologies and start-up ideas, or are they just a myth, a hyperbole that outweighs reality?

Let’s find out!

Read More

Topics: Digital Transformation, Change and Innovation, Corporate Culture, Challenges

There Is No Digital Banking Without a Great Cultural Change

Posted by Anna Mielczarek on 25-Sep-2018 07:30:00

Finally, it seems that banks might have woken up and realised that they need to innovate and transform their businesses, but most of them are neglecting one essential factor – culture.

Most often, factors such as lack of talent or lack of funding, poor infrastructure, and even lack of data are mentioned as being the main barriers to effective implementation of Digital Transformation in banking sector. And, yes – these are the factors that can have an impact on deploying Digital Transformation into your company.

But, not many realise that in order to become a truly digital organisation, all businesses within financial sector must address 3 key cultural issues. These are: risk aversion, lack of customer centricity, and siloed mind-sets as stated in McKinsey & Company report. And these three cultural barriers surpass all others and should become the highest priority for any bank planning to go digital.

Read More

Topics: Finance, Digital Transformation, Change and Innovation, Corporate Culture

Digital Transformation And Its Challenges For Financial Services

Posted by Anna Mielczarek on 09-Aug-2018 07:30:00

 

Read More

Topics: Finance, Digital Transformation, Emerging Technology, Change and Innovation, Corporate Culture, Challenges

Digital Transformation - Key Factors to Success

Posted by Anna Mielczarek on 07-Aug-2018 07:30:00

 

Read More

Topics: Digital Transformation, Success, People, Change and Innovation, Corporate Culture