<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=420604&amp;fmt=gif">

B60 Blog in Swedish: Digital Förändring - 5 Misstag du bör undvika till varje pris

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:21:15

Digital förändring är för många företag fortfarande ett relativt nytt begrepp – det kan ge en rad fördelar till företaget om den implementeras på rätt sätt.

Bara en handfull företag kommer förmodligen lyckas i sin strävan efter att förändra sin organisation. För andra kommer Digital Förändring även fortsättningsvis att vara en utmaning eftersom de ständigt fortsätter göra samma misstag vilket leder till att den digitala resan misslyckas.

Det är väl inte nödvändigt att påpeka att när digital förändring görs på fel sätt kan både företagets operationer och strategier komma i oordning, vilket i sin tur leder till stor tveksamhet hos dina anställda och minskad lust att prova på saken igen.

Här följer 5 vanliga misstag du bör undvika om du vill att ditt företag ska hantera och implementera den digitala förändringen på ett effektivt sätt.

Read More

Topics: Digital Transformation, People, Challenges, Common Mistakes, B60 Blog in Swedish

Digital Transformation - 5 Mistakes You Should Avoid At All Costs

Posted by Anna Mielczarek on 28-Aug-2018 07:30:00

 

Read More

Topics: Digital Transformation, Success, Change and Innovation, Leadership, Common Mistakes