<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=420604&amp;fmt=gif">

Why Employee Engagement Will Help You Succeed at Digital Transformation

Posted by Anna Mielczarek on 27-Nov-2018 07:30:00

Usually, when talking about Digital Transformation, technology is the main focus of the discussion. Sometimes we mention the corporate culture which should encourage and promote experimentation and 'fail fast' approach. Rarely do we talk about employee engagement and experience, and how it can impact our efforts during digital journey.

Remember, Digital Transformation is not a technology problem – it is a people problem, and in order to address it properly you need to take care of your employees.  Employers have no choice but to improve the employee experience around the ongoing change within the company, especially if they want to avoid failure, which in some cases can greatly damage their business.

Read More

Topics: Digital Transformation, Engagement, Success, People, Collaboration

B60 Blog in Swedish: 4 Anledningar till varför samarbete kan hjälpa dig att driva igenom digital anpassning

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 09:57:11

Många kanske inte inser det, men samarbete är en av grundstenarna till din verksamhet. Det kan vara nyckeln till framgång, ett sätt att boosta innovation och produktivitet, förbättra ditt anseende hos kunderna och i vissa fall till och med öka potentialen för investeringar.

Vid samverkan med andra kommer hela organisationen att dra nytta av det. Vi pratar om ökat engagemang hos anställda, hur vi kan behålla och locka till oss talanger, öka tillväxt och lönsamhet!

Men förutom detta är en kultur präglad av samverkan nödvändig för organisationens överlevnad.

Utvecklingen inom mobil- och digital teknik driver fram en rad nya företag intresserade av fördelarna med digital anpassning. I samband med detta glömmer många bort andra möjligheter som kunde ge lönsamhet om barriärerna för samarbete med andra brutits ner.

Read More

Topics: Digital Transformation, Corporate Culture, Leadership, B60 Blog in Swedish, Collaboration