<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=420604&amp;fmt=gif">

B60 Blog in Swedish: (Digital) Förändring vs Innovation: Vad är bäst?

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:31:14

Orden Innovation och Förändring används ofta på ett sådant sätt att man enkelt kan byta ut dem mot varandra. Ibland används båda orden till och med i samma mening. Det är kanske inte så förvånande att båda orden väcker tankar på modernisering och omorganisation, och att båda är viktiga resultat av förändrade ledarstilar.

Bortsett från detta, vad har de mer gemensamt? Eller vad är skillnaden? Vad ska vi göra – vara innovativa eller kanske förändras? Vad sägs om både ock?

Read More

Topics: Digital Transformation, Success, Change and Innovation, B60 Blog in Swedish

B60 Blog in Swedish: Digital Förändring - 5 Misstag du bör undvika till varje pris

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:21:15

Digital förändring är för många företag fortfarande ett relativt nytt begrepp – det kan ge en rad fördelar till företaget om den implementeras på rätt sätt.

Bara en handfull företag kommer förmodligen lyckas i sin strävan efter att förändra sin organisation. För andra kommer Digital Förändring även fortsättningsvis att vara en utmaning eftersom de ständigt fortsätter göra samma misstag vilket leder till att den digitala resan misslyckas.

Det är väl inte nödvändigt att påpeka att när digital förändring görs på fel sätt kan både företagets operationer och strategier komma i oordning, vilket i sin tur leder till stor tveksamhet hos dina anställda och minskad lust att prova på saken igen.

Här följer 5 vanliga misstag du bör undvika om du vill att ditt företag ska hantera och implementera den digitala förändringen på ett effektivt sätt.

Read More

Topics: Digital Transformation, People, Challenges, Common Mistakes, B60 Blog in Swedish

B60 Blog in Swedish: 3 Vägar till en förändrad bank

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:13:11

Att ta beslutet om utveckling av Digital anpassning av företaget är bara det första steget på resan, och i många fall även det enklaste. Efter detta måste du ta beslutet om hur du ska förändra din organisation. Vilken väg som är bäst blir i många fall grunden till segdragna diskussioner inom företaget. Ska du göra om företaget i grunden och skapa en helt digital organisation? Eller borde du fokusera på förändringar utåt som är mer synliga för dina kunder?

Read More

Topics: Finance, Digital Transformation, Success, Change and Innovation, B60 Blog in Swedish

B60 Blog in Swedish: 4 Anledningar till varför samarbete kan hjälpa dig att driva igenom digital anpassning

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 09:57:11

Många kanske inte inser det, men samarbete är en av grundstenarna till din verksamhet. Det kan vara nyckeln till framgång, ett sätt att boosta innovation och produktivitet, förbättra ditt anseende hos kunderna och i vissa fall till och med öka potentialen för investeringar.

Vid samverkan med andra kommer hela organisationen att dra nytta av det. Vi pratar om ökat engagemang hos anställda, hur vi kan behålla och locka till oss talanger, öka tillväxt och lönsamhet!

Men förutom detta är en kultur präglad av samverkan nödvändig för organisationens överlevnad.

Utvecklingen inom mobil- och digital teknik driver fram en rad nya företag intresserade av fördelarna med digital anpassning. I samband med detta glömmer många bort andra möjligheter som kunde ge lönsamhet om barriärerna för samarbete med andra brutits ner.

Read More

Topics: Digital Transformation, Corporate Culture, Leadership, B60 Blog in Swedish, Collaboration