<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=420604&amp;fmt=gif">

B60 Blog in Swedish: (Digital) Förändring vs Innovation: Vad är bäst?

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:31:14

Orden Innovation och Förändring används ofta på ett sådant sätt att man enkelt kan byta ut dem mot varandra. Ibland används båda orden till och med i samma mening. Det är kanske inte så förvånande att båda orden väcker tankar på modernisering och omorganisation, och att båda är viktiga resultat av förändrade ledarstilar.

Bortsett från detta, vad har de mer gemensamt? Eller vad är skillnaden? Vad ska vi göra – vara innovativa eller kanske förändras? Vad sägs om både ock?

Read More

Topics: Digital Transformation, B60 Blog in Swedish, Success, Change and Innovation

B60 Blog in Swedish: Digital Förändring - 5 Misstag du bör undvika till varje pris

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:21:15

Digital förändring är för många företag fortfarande ett relativt nytt begrepp – det kan ge en rad fördelar till företaget om den implementeras på rätt sätt.

Bara en handfull företag kommer förmodligen lyckas i sin strävan efter att förändra sin organisation. För andra kommer Digital Förändring även fortsättningsvis att vara en utmaning eftersom de ständigt fortsätter göra samma misstag vilket leder till att den digitala resan misslyckas.

Det är väl inte nödvändigt att påpeka att när digital förändring görs på fel sätt kan både företagets operationer och strategier komma i oordning, vilket i sin tur leder till stor tveksamhet hos dina anställda och minskad lust att prova på saken igen.

Här följer 5 vanliga misstag du bör undvika om du vill att ditt företag ska hantera och implementera den digitala förändringen på ett effektivt sätt.

Read More

Topics: Digital Transformation, B60 Blog in Swedish, Common Mistakes, Challenges, People

B60 Blog in Swedish: 3 Vägar till en förändrad bank

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:13:11

Att ta beslutet om utveckling av Digital anpassning av företaget är bara det första steget på resan, och i många fall även det enklaste. Efter detta måste du ta beslutet om hur du ska förändra din organisation. Vilken väg som är bäst blir i många fall grunden till segdragna diskussioner inom företaget. Ska du göra om företaget i grunden och skapa en helt digital organisation? Eller borde du fokusera på förändringar utåt som är mer synliga för dina kunder?

Read More

Topics: Digital Transformation, B60 Blog in Swedish, Finance, Success, Change and Innovation

B60 Blog in Swedish: 4 Anledningar till varför samarbete kan hjälpa dig att driva igenom digital anpassning

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 09:57:11

Många kanske inte inser det, men samarbete är en av grundstenarna till din verksamhet. Det kan vara nyckeln till framgång, ett sätt att boosta innovation och produktivitet, förbättra ditt anseende hos kunderna och i vissa fall till och med öka potentialen för investeringar.

Vid samverkan med andra kommer hela organisationen att dra nytta av det. Vi pratar om ökat engagemang hos anställda, hur vi kan behålla och locka till oss talanger, öka tillväxt och lönsamhet!

Men förutom detta är en kultur präglad av samverkan nödvändig för organisationens överlevnad.

Utvecklingen inom mobil- och digital teknik driver fram en rad nya företag intresserade av fördelarna med digital anpassning. I samband med detta glömmer många bort andra möjligheter som kunde ge lönsamhet om barriärerna för samarbete med andra brutits ner.

Read More

Topics: Digital Transformation, Collaboration, Leadership, Corporate Culture, B60 Blog in Swedish

How Emerging Technologies Are Transforming The Retail Industry

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 07:30:00

Retail industry has taken a sharp turn. When we compare, what retail was about 10 or 15 years ago, and what it is now, the transformation is enormous. In fact, it makes us realise how fast the industry has changed with the help of innovative IT solutions, and the new technology.

To understand it better, let’s look at the example: before, when someone had to make a purchase, they had a handful of options i.e. few local stores to choose from. And then, it was enough, but now the situation is quite different. Customers of digital age have a multitude of options to decide how and where to buy the product from. With an abundance of information available at the fingertips, customers have high demands and expectations from the retailer – for example, nowadays, we don’t want to simply buy products in the store – we want to get them delivered to our house, and we want it fast.

Read More

Topics: Digital Transformation, Emerging Trends, retail, Emerging Technology, General Tech News

Top 5 UK Challenger Banks You Should Know About

Posted by Anna Mielczarek on 09-Oct-2018 07:30:00

Digital Transformation has changed the established way of operating a business across plethora of industries – and banking is no exception. New start-ups keep challenging traditional service providers with a more personalised and innovative service. And although, traditional banks have been slow to adapt, they need to change it now, especially if they still want to be relevant in the industry.

Challenger banks are digital banks with no high-street branches. They are much more flexible, more user friendly, quicker to adapt to users' needs, and more personal than any traditional bank. But their biggest advantage over other well-established financial institutions is that they have been founded in the age of digital literacy, that means starting fresh with a digital offering and the use of the latest technology available. For this reason, challenger banks can incorporate new products more quickly, and with less friction through their platform business model, which can easily connect customers with new products developed by third parties. And this greatly increases customer choice.

So, which UK challenger banks are shaking up the industry? Let’s find out.

Read More

Topics: Digital Transformation, Success, Emerging Trends, Finance, Change and Innovation

4 Steps for Digital Transformation

Posted by Anna Mielczarek on 04-Oct-2018 07:30:00

Digital Transformation is not a matter of choice, it is a matter of survival, and it’s everywhere. Every single business and organisation in every industry is shifting towards technologies in some way, and even if some of them don't realise it – this is what we call Digital Transformation.

Nowadays, storefronts of almost every retail brand are replaced with online shops, consumer services amplify their reach via web, mobile, even in virtual assistants; manufacturing goes high-tech to improve efficiency and productivity, and reduce cost. Some of more innovative companies reinvent their business and launch digitally native products, like Amazon’s Alexa.

Read More

Topics: Digital Transformation, Challenges, People, Success

Digital Transformation Is Reshaping Financial Services

Posted by Anna Mielczarek on 02-Oct-2018 07:30:00

Usually described as resistant to change and quite conservative, financial sector has no choice but to follow other industries in their digital journey. Well-established, traditional banks have been challenged by financial technology start-up companies that take over industry by combining digital technology, social media, and big data analytics to replace traditional models with financial products and services enabled by new technology.

So, as disruptive changes occurring in the financial services industry are largely the result of digital technologies that have been developed and refined over the past decade, it comes as no surprise that in order to survive, and stay competitive the financial services industry and its CIOs are increasingly embracing Digital Transformation to improve their IT infrastructures.

Read More

Topics: Digital Transformation, Change and Innovation, Challenges, Finance, Emerging Technology

Innovation Labs: Do They Actually Work?

Posted by Anna Mielczarek on 27-Sep-2018 07:30:00

Innovation Labs are becoming increasingly popular. Nowadays, every self-respecting organisation appears to have established an Innovation Lab in order to accelerate and manage innovation in their field. But do they actually work? Do they help to explore new technologies and start-up ideas, or are they just a myth, a hyperbole that outweighs reality?

Let’s find out!

Read More

Topics: Digital Transformation, Corporate Culture, Change and Innovation, Challenges

There Is No Digital Banking Without a Great Cultural Change

Posted by Anna Mielczarek on 25-Sep-2018 07:30:00

Finally, it seems that banks might have woken up and realised that they need to innovate and transform their businesses, but most of them are neglecting one essential factor – culture.

Most often, factors such as lack of talent or lack of funding, poor infrastructure, and even lack of data are mentioned as being the main barriers to effective implementation of Digital Transformation in banking sector. And, yes – these are the factors that can have an impact on deploying Digital Transformation into your company.

But, not many realise that in order to become a truly digital organisation, all businesses within financial sector must address 3 key cultural issues. These are: risk aversion, lack of customer centricity, and siloed mind-sets as stated in McKinsey & Company report. And these three cultural barriers surpass all others and should become the highest priority for any bank planning to go digital.

Read More

Topics: Digital Transformation, Corporate Culture, Finance, Change and Innovation