<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=420604&amp;fmt=gif">

B60 Blog in Swedish: (Digital) Förändring vs Innovation: Vad är bäst?

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:31:14

Orden Innovation och Förändring används ofta på ett sådant sätt att man enkelt kan byta ut dem mot varandra. Ibland används båda orden till och med i samma mening. Det är kanske inte så förvånande att båda orden väcker tankar på modernisering och omorganisation, och att båda är viktiga resultat av förändrade ledarstilar.

Bortsett från detta, vad har de mer gemensamt? Eller vad är skillnaden? Vad ska vi göra – vara innovativa eller kanske förändras? Vad sägs om både ock?

innovation_174318920
source: marketingdonut
 
För att svara på dessa frågor, måste vi först ta reda på vad orden, innovation och förändring innebär. Oavsett om vi talar om digital anpassning eller något annat.

 

Innovation VS Förändring

Den första är en plötslig, oväntad och kreativ idé som leder till ett nytt sätt att tänka och som i ett senare steg kommer förändra företaget. Innovation kan uppstå inom en mängd olika områden som affärsmodeller, nya produkter och tjänster, kundförhållanden och till och med i hur investeringar i teknik genomförs.

Det kan sägas att innovation är någonting som gör det som en gång ansågs vara omöjligt – möjligt. Ordet fokuserar på att tänka om hur saker och ting görs, ifrågasättande av möjligheter och alternativ för att sedan sätta dem i verket.

För många företag kräver innovation uppmuntran genom den innovativa tankeprocessen och delandet av idéer, starka samarbeten och viktigast av allt, en god kommunikation. Allt detta leder till tydliga steg som måste tas. Med andra ord – är det början på någonting nytt och stort.

Förändring å andra sidan, är oftast ett resultat av en förflyttning från ett givet läge till ett annat, bara annorlunda eller bättre, som ofta tar tid och kräver resurser. Precis som innovation siktar förändring på att förbättra tillvaron. Men hur skiljer de sig åt? Förändring är oftast vad som händer efter innovationen – processen efter den första innovativa tanken då allt ska implementeras.

Tydligast blir skillnaden mellan innovation och förändring i samband med införandet av en Digital Förändring. Digital Förändring är en företagsledd strategi för att implementera teknik som är tänkt att förbättra organisationen och möta de ständigt föränderliga behoven och önskemålen från kunderna. Det resulterar i en ny verklighet, som kommer finnas kvar ända tills nästa innovation sker. Innovation är vad som driver den Digitala Förändringen och i många fall det som föregår förändringsprocessen.

 

Innovation för förbättring 

Framgångsrikt införande av nya idéer kan vara nödvändigt när företaget vill förbättra sina processer, erbjuda nya förbättrade produkter eller tjänster till marknaden, förbättra effektiviteten och viktigas av allt, öka förtjänsterna.

Om vi tittar på Apple – företaget som för de allra flesta är själva definitionen av innovation på marknaden. Är det kanske ingen överraskning att innovativt tänkande och korrekt implementering av idéerna kan leda dig till toppen. Varje uttalande, varje ny produkt som Apple lanserar mottas ivrigt av miljontals kunder som uppskattar företagets produkter. Och varje Apple-produkt har varit ständigt förbättrad för att inte bara möta, utan också överträffa kundernas förväntningar. Det är här som innovation kommer in i bilden: företaget utvärderar sina framgångar med en etablerad produkt och utmanar dem för att kunna leverera någonting ännu bättre.

 

Växa genom Förändring  

Efter innovationen kommer förändringen.

Låt oss titta på Google – ett företag i ständig förändring. Nuförtiden är det en sökmotor som används av så gott som alla med tillgång till internet. Den är välkänd och extremt enkel att använda. Men så har det inte alltid varit. Google har genomgått enorma förändringar genom konstant granskning, optimering och omvandling för att kunna ge än mer korrekta och relevanta sökresultat för användare över hela världen. Företag har låtit sina användare söka efter vad de vill och behöver. Genom att göra detta har det också försett företag med de verktyg som de behöver för att nå sina kunder. Google har insett vikten och behovet av förändring för att möta behoven på den ständigt förändrade marknaden.

Så vad bör vi göra – vara innovativa eller förändras? För att sammanfatta: vi bör göra både ock – vara innovativa för att ständigt förbättras och sedan förändras för att växa.

 

 

 

 

About Us: 

B60 is a global leader in delivering Digital Transformation and Technology Development and works with ambitious firms in the U.K. Europe and USA across multiple sectors. Since 2012 B60 has been embracing digital change by utilising our unique operating models, frameworks and methodologies to truly drive innovation and change from within our clients businesses.

If you’d like to discuss with one of our experts on how you could successfully deploy Digital Transformation and Technology Development in your business drop us an email at hello@b60apps.co.uk or alternatively call us on 0121 405 0270.

 

Get in touch with B60

Topics: Digital Transformation, Success, Change and Innovation, B60 Blog in Swedish