<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=420604&amp;fmt=gif">

B60 Blog in Swedish: Digital Förändring - 5 Misstag du bör undvika till varje pris

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:21:15

Digital förändring är för många företag fortfarande ett relativt nytt begrepp – det kan ge en rad fördelar till företaget om den implementeras på rätt sätt.

Bara en handfull företag kommer förmodligen lyckas i sin strävan efter att förändra sin organisation. För andra kommer Digital Förändring även fortsättningsvis att vara en utmaning eftersom de ständigt fortsätter göra samma misstag vilket leder till att den digitala resan misslyckas.

Det är väl inte nödvändigt att påpeka att när digital förändring görs på fel sätt kan både företagets operationer och strategier komma i oordning, vilket i sin tur leder till stor tveksamhet hos dina anställda och minskad lust att prova på saken igen.

Här följer 5 vanliga misstag du bör undvika om du vill att ditt företag ska hantera och implementera den digitala förändringen på ett effektivt sätt.

mistake
                    source: stewartperry 
 
 
 
1. För kort fokus – bara kortsiktiga mål

En av de vanligaste, om inte det allra vanligaste misstaget som företagen gör är att tänka på Digital Förändring som snabba eller enkla förtjänster. Något som på kort sikt kan hjälpa dem att förbättra kundservice och kundrelationer, skapa nya möjligheter och minska omkostnader. Genom att göra detta tycks de glömma eller helt bortse från att Digital Förändring bör betraktas som en ständigt pågående förändringsprocess.

De flesta företagen som bestämmer sig för att satsa på Digital Förändring tycks snarast fokusera på att få det gjort så snabbt som möjligt, då de tror att det kommer vara tillräckligt för att förändra verksamheten. Denna strategi missar dock poängen med förändring. Poängen är att det kan ta lång tid och kräva mycket arbete innan förändringen är permanent, stabil, och implementerad hos alla anställda på företaget.

 

2. Tron att tekniken är viktigast

Nu för tiden tycks många företag tro att ett framgångsrikt implementerande av Digital Förändring bara kräver den allra senaste tekniken. Förutom detta tror de alla att tekniken är det enda de behöver för att framgångsrikt implementera och hantera förändringen och det är här de gör ett stort misstag.

Det är visserligen sant att du behöver teknik för att digitalisera ditt företag men tekniken ger bara möjligheten – dina kunder och kundupplevelsen ska istället ligga i fokus. Du kan inte bara lita på tekniken utan att se den större bilden och veta varför du vill förändra ditt företag. Du måste dessutom veta vilka nya och unika upplevelser du vill ge dina kunder.

 

3. Misslyckande med att involvera ALLA anställda  

Det verkar förstås naturligt och helt normalt att varje större förändring i företaget även gäller personerna högst upp på företagsstegen. Men det är inte alltid fallet.

En sak är säker, det är oerhört viktigt att alla inom företaget involveras. Det är lika viktigt att komma ihåg att du inte bara kan ge dina anställda nya mobiler eller surfplattor, eller att få dem att använda den senaste mobilapplikationen och tro att allt ska förändras. Att använda ny teknik inom företaget är inte det samma som digital förändring.

Digital förändring innebär nya affärsmodeller och en annan marknadsföring som lyfter fram de nya tekniska framstegen. För att uppnå detta måste förändringen ledas uppifrån, där företagets VD är involverad och förstår förändringen lika väl som övriga inom företaget.

 

4. För snabb förändring

Alla vill förstås lyckas så snart som möjligt och företag som implementerat Digital Förändring är förstås inget undantag. Medan ambitiösa projekt är en god motivation är det viktigt att du anpassar dina mål till dina möjligheter.

En förändring av företaget kan vara en ganska känslig och komplicerad process. Därför kommer ett snabbt införande inte vara till fördel för ditt företag. Låt det ta sin tid. Fokusera på hanterbara steg som förhindrar att kaos utbryter i företaget. Många Digitala Förändringar är visserligen förknippade med en viss brådska för att hålla tempot med konkurrenterna, men försök att undvika detta misstag. Digital förändring är ett maraton, en resa som aldrig kommer ta slut och av den anledningen bör du inte skynda på förändringen.

 

5. Härma inte andra – var dig själv

Det är förståeligt att alla företag vill vara lika framgångsrika som Apple, Google eller Amazon. Det är inget fel i att ha goda förebilder, men du kan inte uppnå detta genom att kopiera andra. Var inte rädd för att ta risken och testa nya idéer – vissa av dem kommer kanske inte att fungera men du kan komma på innovativa idéer som kan förändra din verksamhet för all framtid.

Kom ihåg att om du försöker jaga jättar som Apple så kan du mycket väl tappa suget mitt i din digitala resa. Försök istället att vara dig själv och att vara unik. Du kommer bli förvånad över hur mycket du har att erbjuda dina kunder när du slutar jämföra dig själv med dina konkurrenter.

 

 

 

 

About Us: 

B60 is a global leader in delivering Digital Transformation and Technology Development and works with ambitious firms in the U.K. Europe and USA across multiple sectors. Since 2012 B60 has been embracing digital change by utilising our unique operating models, frameworks and methodologies to truly drive innovation and change from within our clients businesses.

If you’d like to discuss with one of our experts on how you could successfully deploy Digital Transformation and Technology Development in your business drop us an email at hello@b60apps.co.uk or alternatively call us on 0121 405 0270.

 

Get in touch with B60

Topics: Digital Transformation, People, Challenges, Common Mistakes, B60 Blog in Swedish