<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=420604&amp;fmt=gif">

B60 Blog in Swedish: 4 Anledningar till varför samarbete kan hjälpa dig att driva igenom digital anpassning

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 09:57:11

Många kanske inte inser det, men samarbete är en av grundstenarna till din verksamhet. Det kan vara nyckeln till framgång, ett sätt att boosta innovation och produktivitet, förbättra ditt anseende hos kunderna och i vissa fall till och med öka potentialen för investeringar.

Vid samverkan med andra kommer hela organisationen att dra nytta av det. Vi pratar om ökat engagemang hos anställda, hur vi kan behålla och locka till oss talanger, öka tillväxt och lönsamhet!

Men förutom detta är en kultur präglad av samverkan nödvändig för organisationens överlevnad.

Utvecklingen inom mobil- och digital teknik driver fram en rad nya företag intresserade av fördelarna med digital anpassning. I samband med detta glömmer många bort andra möjligheter som kunde ge lönsamhet om barriärerna för samarbete med andra brutits ner.

collaboration
source: Clarizen 
 
 
1. Omvandla företagsstrukturen för att inspirera till innovation

De allra flesta företag använder sig av någon typ av teknik som för det mesta är ineffektiv och inte uppmuntrar till samarbete mellan anställda. Något som får de anställda att undvika situationer där de måste dela och byta erfarenheter med andra. Det går att komma förbi problemet om företaget investerar i relevant teknik, omorganiserar företagets struktur och viktigast av allt uppmuntrar anställda till utveckling och lärande. Det är bara då som anställda kommer känna sig uppmuntrade att söka stöd utanför sitt eget huvud, samla in nya perspektiv och bli kreativa. 

Kom ihåg att när du driver igenom förändringar måste du få andra att acceptera dem. Att uppmuntra samarbete på arbetsplatsen kan leda till ökat kreativt tänkande. Detta betyder att en kultur som uppmuntrar samarbete kan motivera dina anställda till att delta i förändringsarbetet – med frihet att dela med sig av sina idéer utan att vara rädd för dömande eller att bli avvisade. Detta förhållningssätt kan få dem intresserade av förändringen vilket är bland det viktigaste när det gäller framgångsrik digital anpassning.   

 

2. Attrahera och behålla skickliga anställda i det nya digitala företaget 

Låt oss tala alvar. Att starta upp den digitala anpassningen kommer förr eller senare att innebära att du måste använda en mer komplex och sofistikerad mjukvara på företaget. För att kunna få ut det allra mesta av din nya investering behöver du också anställda med förmåga att använda digitala lösningar. Det är nyckeln till att skapa en digital arbetskraft som kan driva fram digital anpassning i ditt företag.

Alla investeringar du gör i digital teknik kommer vara helt förgäves om du inte kan utbilda dina anställda så att dessa blir mer kompetenta och skickliga när det gäller att använda digitala verktyg. Medan vissa har en naturlig fallenhet för använda digitala lösningar, finns det alltid många andra som behöver hjälp för att lyckas. Det är här du behöver samverkan för att få allt att fungera! Få anställda att dela med sig av sin kunskap och hjälpa varandra, organisera workshops så att alla dina anställda känner sig bekväma med de nya digitala lösningarna som ditt företag använder sig av.

 

3. Förändra dina resultat 

Att försöka begränsa samarbete kommer bara skada din egen verksamhet. Digital förändring kräver att människor är öppna för nya erfarenheter med nya produkter och nya tjänster. Om du vill bli framgångsrik måste du se till att odla kloka affärsrelationer i syfte att kombinera ansträngningar, testa och lära tillsammans med dina kunder på ett snabbare och mer effektivt sätt. Många forskare visar på ett tydligt samband mellan företagens prestationer och samarbete på arbetsplatsen. Företag vars anställda uppmuntras till samarbete när det gäller utbyte av kunskap och idéer återfinns till större delen inom gruppen av företag med stark tillväxt.

  

4. Fördelar i konkurrensen med andra

De flesta ledare tror i dagsläget att deras organisation inte kommer att existera i sin nuvarande form efter 2021. För att överleva och växa kommer företagen vara tvungna att utveckla innovativa idéer i ett rasande tempo. Detta kommer kräva samarbete med andra företag i syfte att utveckla och skala upp nya lösningar. En arbetsplats som är inriktad på samarbete har större möjlighet att anpassa sig till den nya dynamiska marknaden och klarar att driva fram nya innovationer.

Teknikdrivna idéer kommer utgöra grunden för att utveckla starka och produktiva relationer mellan organisationer, från att erbjuda verktyg för kommunikation till användandet av nya system som Förstärkt Verklighet för att ge företag möjlighet att dela med sig av sin expertis. Dessa kan hjälpa dig att få konkurrensfördelar gentemot de av dina konkurrenter som ännu inte insett vikten av samarbete inom företaget och dess fördelar för verksamheten.

 

 

 

 

About Us: 

B60 is a global leader in delivering Digital Transformation and Technology Development and works with ambitious firms in the U.K. Europe and USA across multiple sectors. Since 2012 B60 has been embracing digital change by utilising our unique operating models, frameworks and methodologies to truly drive innovation and change from within our clients businesses.

If you’d like to discuss with one of our experts on how you could successfully deploy Digital Transformation and Technology Development in your business drop us an email at hello@b60apps.co.uk or alternatively call us on 0121 405 0270.

 

Get in touch with B60

Topics: Digital Transformation, Corporate Culture, Leadership, B60 Blog in Swedish, Collaboration