<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=420604&amp;fmt=gif">

B60 Blog in Swedish: 3 Vägar till en förändrad bank

Posted by Anna Mielczarek on 11-Oct-2018 10:13:11

Att ta beslutet om utveckling av Digital anpassning av företaget är bara det första steget på resan, och i många fall även det enklaste. Efter detta måste du ta beslutet om hur du ska förändra din organisation. Vilken väg som är bäst blir i många fall grunden till segdragna diskussioner inom företaget. Ska du göra om företaget i grunden och skapa en helt digital organisation? Eller borde du fokusera på förändringar utåt som är mer synliga för dina kunder?

bank1
                    source: MarshallStrategy 
 
 
Vilket är det bästa tillvägagångssättet för banker och finansiella organisationer som vill implementera Digital Omvandling? I sin Vitbok har PwC, den globala konsultfirman, föreslagit 3 olika vägar för banker som önskar implementera Digital Omvandling.

Julien Courbe, författaren av vitboken, påpekar vikten av att avgöra hur digitaliseringen passar in i den övergripande strategin och behoven hos din bank. Enligt honom kan detta göras genom att besvara 3 enkla frågor:

  1. Vad vill vi bli igenkända för?
  2. Vilka konsumentgrupper riktar vi oss till?
  3. Vilka är våra grundförutsättningar och problemområden och hur kommer den digitala strategin att påverka dem?

Det är enbart genom att besvara dessa frågor som du kan avgöra vilken strategi för Digital Omvandling som är rätt för just din bank.

Så, låt oss fokusera på de 3 strategier som kan förändra din bank.

 

1. Enbart Front End: En kosmetisk förändring

Det enklaste är förstås att enbart rikta in sig på att förändra bankens front end. Det är ju den primära kommunikationsvägen mellan kunderna och banken via exempelvis hemsidan eller mobilapplikationen. Samtidigt struntar man i att göra någon förändring i banken i övrigt. Alla dessa förändringar kan enkelt beskrivas som rent kosmetiska, eftersom banken kommer fokusera på att designa mobilapplikationer och hemsidans gränssnitt vilket kommer tilltala kunderna. Det är, utan tvekan, det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet om organisationen behöver snabba åtgärder. Men bortsett från detta, så kommer det inte göra mycket för att förvandla organisationen på någon digital nivå.

Det kan dock vara användbart om din bank kämpar med allvarliga problem med kunderna eftersom dessa kommer uppleva banken som mer digital. Men i verkligheten kommer bankens tjänster fortfarande att vara begränsade. Kunderna kommer förstås kunna ansöka om kreditkort via mobilapplikationen och det kommer inom vissa gränser att förbättra kundupplevelsen gällande bankens tjänster. Men utan integrering av några back end-system och utan övergripande förändringar gällande driftsmodellen kommer det inte bli någon större skillnad mot vad kunderna redan är vana vid. Med andra ord, för att citera PwCs rapport:

Framsidan lovar saker som banken inte kan leva upp till.

Att fixa till bankens digitala närvaro kommer till en början minska omsättningen av kunder. Detta kommer dock inte att bli varaktigt, om banken i sig inte kan leva upp till kundernas önskemål och förväntningar.

Vad betyder detta för din bank? Att digitalisera bankens front-end kommer i det långa loppet kräva ytterligare investeringar. I andra fall kommer denna lösning att ge dig mer problem än lösningar men du verkligen tänker förändra din bank är detta en bra början. Framför allt om du står inför finansiella eller organisatoriska problem.

 

2. Knyt ihop och Digitalisera: Gradvist införande

Med denna strategi börjar du med att förändra bankens yttre och går sedan ett steg längre för att fokusera på ett gradvist ersättande av tidigare infrastruktur med nya digitala lösningar. Samtidigt integreras resten av banken under resans gång.

PwC ger exempel på en bank som använde API:er (Applikation programinterfaces) för att integrera data över produktionsenheter och funktioner. Detta ledde till en helomvändning i personalens syn på kunderna och beredde väg för modul, plug-and-play funktioner. Förutom detta, innebar denna gradvisa integrering att produktlinjer eller system uppgraderades för att snabbt kunna anslutas till ett större nätverk. Med data som integreras över hela organisationen blev företaget smidigare. Istället för att ha flera olika sidor för bankärenden, låneförmedling och kort kunde kunderna nu komma åt alla sina konton via en enda inloggning. Kunder kan dessutom överföra data direkt från sin mobilapplikation till datorn utan väntetider eller krångel. När det gäller de anställda, kan de snabbt och effektivt omvandla data till insikter som i sin tur kan användas för att skräddarsy kundupplevelsen ännu mer.

Tyvärr fokuserar ”Knyt ihop och digitalisera” på individuella förbättringar och det kan ta tid innan hela banken nåtts av förändringen.

Vad betyder då detta för din bank? Denna strategi förbättrar kundernas upplevelse mer än bara till det yttre. Samtidigt är det en lång process och du behöver vara förberedd. Om du är villig att lägga ner den tid som krävs för en mer gradvis omvandling kan du testa de olika IT-förbättringarna och därefter se snabba fördelar när de väl aktiverats. Eftersom kostnaden sprids ut över tid kan denna strategi också vara mer ekonomiskt försvarbar.

 

3. Bli Digital: Allt eller inget 

Vissa banker väljer att skapa en digital bank som använder sig av både en fullständigt digitaliserad kundupplevelse likväl som digitalisering av resten av organisationen. De två största fördelarna med denna strategi är:

  1. Förmågan att snabbt anpassa sig till förändringar.
  2. Stora besparingar.

Med denna strategi börjar ledningen oftast med att definiera vad som är en ”minsta tänkbara bank” som bara erbjuder en handfull olika tjänster och produkter. PwC erbjuder ett exempel på en företagsbank som enbart fokuserar på insättningar, betalningar och/eller utlåning. Många finansiella organisationer som har detta som mål har i många fall valt att skapa en helt ny digital arm. Med andra ord, en separat del med sitt eget kundinriktade varumärke som i slutändan är tänkt att ta över det ursprungliga varumärket.

Så som nämndes tidigare, är minskade kostnader en av anledningarna till varför vissa banker övergår till att vara helt digitala. Som PwC nämnt kostar transaktioner ungefär $4 vardera, medan online- eller mobiltransaktioner bara kostar $0,09 respektive $0,19. Men förutom detta innebär en fullständig digitalisering att banken är rörligare och snabbt kan anpassas efter förändrad preferens hos kunderna. Genom att bli helt digital kan finansiella organisationer testa, lära och om nödvändigt, misslyckas direkt. Med modern infrastruktur kan banker snabbt och enkelt skräddarsy de produkter och tjänster som de erbjuder. Exempelvis nya rådgivande tjänster eller typer av konton, likväl som förändrade priser när detta är aktuellt.

Vad innebär detta för din bank? Många finansiella organisationer tror att det är kostsamt och tidsödande att lansera en fullständigt digital bank. Men det behöver verkligen inte vara sanningen. Tack vare molntekniken, är det nu möjligt att lansera en digital bank på bara några månader och till en betydligt lägre kostnad än tidigare. Skulle du under resan stöta på hinder kan du, om du vill kombinera denna strategi med strategin ”Knyt ihop och digitalisera”.

 

 

 

About Us: 

B60 is a global leader in delivering Digital Transformation and Technology Development and works with ambitious firms in the U.K. Europe and USA across multiple sectors. Since 2012 B60 has been embracing digital change by utilising our unique operating models, frameworks and methodologies to truly drive innovation and change from within our clients businesses.

If you’d like to discuss with one of our experts on how you could successfully deploy Digital Transformation and Technology Development in your business drop us an email at hello@b60apps.co.uk or alternatively call us on 0121 405 0270.

 

Get in touch with B60

Topics: Finance, Digital Transformation, Success, Change and Innovation, B60 Blog in Swedish